4.10.2010
ROKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

ROKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

 

ZA OSNOVNU ŠKOLU:

                                               15.01. – 1.03.

                                               15.04. – 1.06.

                                               1.10. – 15.11.

 

ZA SREDNJU ŠKOLU:

                                               10.02. – 10.04.

                                               10.10. – 10.12.