Povratak na početnu stranicu

Katehetski ured Riječke nadbiskupije
(u nadbiskupskom ordinarijatu)
Ivana Pavla II. 1
51000 Rijeka

Tel: +385.51.581.222
Fax: +385.51.581.223

katehetski(a)ri-nadbiskupija.hr

www.ri-nadbiskupija.hr

 
Nalazite se u > PLAN I PROGRAM RADA
9.7.2018
Katehetski ured
Plan rada za 2018./2019.

 

NADBISKUPIJSKI PASTORALNI PLAN I PROGRAM ZA 2018./2019. GODINU


KATEHETSKI URED


Predstojnica: Ksenija Rukavina Kovačević, prof.

Biskupijski katehetski ured je "tijelo s kojim biskup, glava zajednice i učitelj nauka, upravlja i predsjeda svim katehetskim djelatnostima biskupije" (OKD 126).

Katehetski ured Riječke nadbiskupije, u skladu s glavnim potrebama mjesne Crkve, vodi posebnu brigu o školskom vjeronauku i o pastoralnoj angažiranosti vjeroučitelja/ica na području Riječke nadbiskupije. Glavne zadaće Katehetskog ureda su sljedeće:

 • izrada kadrovskog rasporeda vjeroučitelja/ica u osnovnim i srednjim školama;

 • trajno usavršavanje vjeroučitelja/ica i odgojitelja/ica u vjeri;

 • redoviti stručno-pedagoški nadzor nastave vjeronauka;

 • sustavno i stručno praćenje vjeroučitelja/ica pripravnika;

 • duhovna formacija vjeroučitelja/ica i odgojitelja/ica u vjeri.

Povjerenstva:

 1. za predškolski vjerski odgoj: Valentina Jerković (DV Nazaret) i Tomislav Prpić (DV Zvjezdica mira)

 2. za vjeronauk u osnovnoj školi: Kristina Zubalj, dipl.kat.

 3. za vjeronauk u srednjoj školi: Ines Turković, dipl.teol.

 4. za osobe s posebnim potrebama: Klara Labinac, dipl.teol.


Br.

Savjetnik/Mentor

Naziv škole

1.

Dajna Jogan

OŠ Vladimir Gortan, Rijeka

2.

Kristina Zubalj

OŠ Nikola Tesla, Rijeka

3.

Boris Barbarić

OŠ Srdoči, Rijeka

4.

Klara Labinac

OŠ Dr. A. Mohorovičića, Matulji

5.

Ines Turković

Medicinska škola u Rijeci

6.

Diana Negovetić

OŠ Podmurvice

7.

Tomislava Milušić

OŠ Nikola Tesla, Rijeka

8.

Vesna Rabak

OŠ Turnić, Rijeka

9.

Adriana Glavan

OŠ Kostrena

10.

Maja Barbarić – u postupku

OŠ Fran Franković, Rijeka


Voditelji Stručnih skupova na nadbiskupijskoj/županijskoj razini:

 1. za predškolske ustanove:

  Valentina Jerković (DV Nazaret) i Tomislav Prpić (DV Zvjezdica mira)

 2. za osnovne škole kastavskog, opatijskog i prvostolnog dekanata:

  Kristina Zubalj, dipl.kat.

  (Sjedište: OŠ Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka);

 3. za osnovne škole bakarskog, crikveničkog, delničkog i trsatskog dekanata:

  Adriana Glavan, dipl.kat.

  (Sjedište: OŠ Kostrena, Žuknica 1, Kostrena);

 4. za srednje škole:

  Ines Turković, dipl.teol.

  (Sjedište: Medicinska škola u Rijeci, Ljudevita Gaja 1, Rijeka).

Stručni skupovi na nacionalnoj razini:


Katehetske škole u novoj školskoj i pastoralnoj godini bit će naknadno objavljene na službenoj web stranici NKU-a.


Stručni skupovi (vijeća) na nadbiskupijskoj razini:


Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore:

29. rujna 2018. u OŠ Nikola Tesla u Rijeci.


Županijska stručna vijeća za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama: 

Prvo županijsko stručno vijeće (zajedničko)

Vrijeme: 20. listopada 2018.

Mjesto: Nadbiskupski dom u Rijeci

Tema: Suvremene nastavne strategije, metode i postupci: uvodne smjernice.

 

Drugo županijsko stručno vijeće (odvojeno)

Vrijeme: 1. ožujka 2019.

Mjesto: prema dekanatima u školama voditeljica ŽSV-a

Tema: Izrada scenarija poučavanja u nastavi.

 

Treće županijsko stručno vijeće (zajedničko)

Vrijeme: 1. lipnja 2019.

Mjesto: Nadbiskupski dom u Rijeci

Tema: Nadbiskupijski projekt SaCroRi – doprinos vjeronauka promociji Rijeke kao EPK 2020 – završna faza.


 Godišnje duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgojitelje u vjeri:


Adventske duhovne vježbe: 14. – 16. prosinca 2018.

Mjesto održavanja: Dom pastoralnih susreta, Lovran.


Korizmene duhovne vježbe: 5. – 7. travnja 2019.

Mjesto održavanja: Dom pastoralnih susreta, Lovran.


Ostale aktivnosti Katehetskog ureda:

 Natjecanje iz vjeronauka za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola na županijskoj/nadbiskupijskoj razini „Vjeronaučna olimpijada“ – Katalog Agencije za odgoj i obrazovanje.

Provođenje stručnih ispita za osnovnu i srednju školu u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Rijeka, tijekom šk. godine 2018./2019.

Sv. misa sa zazivom Duha Svetoga za početak šk. god. 2018./2019. za srednje škole na području grada Rijeke, rujan 2018.

Međunarodna molitvena inicijativa „Milijun djece moli zajedno za jedinstvo i mir“, 18. listopada 2018., Assunta.

Zahvalno hodočašće vjeroučitelja Riječke nadbiskupije u svetište Gospe od Krasna u Krasnu, svibanj 2019.

Promocija jedinstvenog školskog priručnika za nastavu vjeronauka kojeg su izradili vjeroučitelji Riječke nadbiskupije u sklopu trogodišnjeg projekta SaCroRi, lipanj 2019.

 

Katehetski dan i podjela kanonskih mandata vjeroučiteljima i odgojiteljicama u vjeri:

Nadbiskupski dom u Rijeci, kolovoz 2019.


 


 


Isprintaj članak
| više
 
Obavijest za šk. god. 2019./2020.
Primanje, obnova i produljenje kanonskog mandata (missio canonica)
OŠ Nikola Tesla, 18. lipnja 2019.
Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme – Obrazovna reforma Škola za život