1.7.2019
Popis vjeroučitelja u osnovnim školama

Vjeroučitelji u osnovnim školama na području Riječke nadbiskupije u školskoj godini 2019./2020.

PRVOSTOLNI DEKANAT

R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ-SE Belvedere Kozala 41
51000 Rijeka

s. Gabrijela Ikić

Katarina Kiš Badurina

2. OŠ Brajda Ivana Rendića 6
51000 Rijeka
Nikica Sabljak
Zlatan Kupčak
3. OŠ-SEI Dolac Dolac 12
51000 Rijeka
Katarina Kiš Badurina
Ksenija Linić
Beti Šuperina
4.

OŠ Eugen Kumičić
Franje Čandeka 40
51000 Rijeka
Martina Vrban Mavrinac
Natalija Brusić Botić
 
5. OŠ Fran Franković Ivana Žorža 17a
51000 Rijeka
Roberta Kelava
Maja Barbarić
Marijana Šverko
6.

OŠ-SE Gelsi
Vukovarska 27
51000 Rijeka

Katica Dessardo
Ksenija
Linić

Ivo Pranješ

7. OŠ Ivana Zajca Škurinjska cesta 7a
51000 Rijeka
Dinka Bajčić Pavletić (zam. Katarina Kevrić)
Franjo Šiljeg
8.
OŠ Kozala
Ante Kovačića 21
51000 Rijeka
Koraljka Broznić Klić
Ivanka Volarić
9. OŠ Nikola Tesla Trg Ivana Klobučarića 1
51000 Rijeka
Tomislava Milušić
Kristina
Zubalj
Petra Štokić
10. OŠ Podmurvice Podmurvice 6
51000 Rijeka
Diana Negovetić
Marina Lazzarich
Marijana Šverko
11. OŠ -SE San Nicolo Mirka Čurberga 18
51000 Rijeka
Katica Dessardo
Petra Štokić
Katarina Kiš Badurina
12. OŠ Škurinje Mihačeva draga 13
51000 Rijeka

Danijela Host

Dinka Bajčić Pavletić (zam. Katarina Kevrić)

13. OŠ Turnić Franje Čandeka 20
51000 Rijeka
Ivo Pranješ
Vesna Rabak
14. Centar za odgoj i obrazovanje s. Ljiljana Nikić15.KOŠ Josip PavlišićDario Perković
TRSATSKI DEKANAT

R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Centar
   PŠ Orehovica
   PŠ Pašac
Podhumskih žrtava 5
51000 Rijeka

2. OŠ Gornja Vežica Gornja Vežica 31
51000 Rijeka
Neven Lazzarich
Maja
Jurković 
3. OŠ Grivica (privatna OŠ) Šetalište XIII.divizije 68
51000 Rijeka
nema vjeronauka!
4. OŠ Kostrena Žuknice 2
51221 Kostrena
Adriana Glavan
Olga Šeparović Kadijević
5. OŠ Pećine Šetalište XIII. divizije 25
51000 Rijeka
Eugenija Pintar
6. OŠ Trsat Slavka Krautzeka 23
51000 Rijeka
Snježana L. Arelić
7. OŠ Vežica Kvaternikova 49
51000 Rijeka
Kristina Starčević 
Gordana L. Arelić
8. OŠ Vladimir Gortan
   PŠ Draga
Prilaz Vladimira Gortana 2
51000 Rijeka
Dajna Jogan
Borka
Alfreider Šavle
BAKARSKI DEKANAT

R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Bakar
   PŠ Krasica,
   PŠ Kukuljanovo,
   PŠ Škrljevo
Lokaj 196
51222 Bakar
Katarina Isailović
Biljana
Mahobej 
2. OŠ Čavle

   PŠ Grobnik
Čavle 212,p.p.3
51219 Čavle
Kornelija Radošević
Marta Zoretić 
Monika Starčević
3. OŠ Jelenje-Dražice Školska 53
51218 Dražice
Marina Fućak (zam: Monika Starčević)
Eva Marković
4. OŠ Hreljin
   PŠ Zlobin,
   PŠ Praputnjak
Hreljin 217
51226 Hreljin
 
Alen Bakić 

CRIKVENIČKI DEKANAT
R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Dr. Josipa Pančića Kičeri bb
51253 Bribir
Božana Zečević
2. OŠ Vladimira Nazora
   PŠ Dramalj,
   PŠ Jadranovo
Vinodolska bb
51260 Crikvenica
Olga Šeparović Kadijević
Danijela Gršković Mataija
Martina Pilić
3. OŠ Zvonka Cara
   PO Talasterapija,
   PŠ Selce
Kotorska bb
51260 Crikvenica
s. Nives Stubičar
Božana Zečević
Martina Pilić
4. OŠ Kraljevica
   PŠ Križišće,
   PŠ Šmrika
Josipa J. Strossmayera 35
51262 Kraljevica

Jasminka Miletić
Ivica Ljubas
s. Janjka Mazić
5. OŠ Ivana Mažuranića Lokvica 2
51260 Novi Vinodolski
Igor Krišković
Nenad Barić
6. OŠ Jurja Klovića Tribalj 21 p.p.1
51243 Tribalj
Maša Cerovac
7. Centar za odgoj i obrazovanje
   PO Oštro
Oštro Rajka Švrljuga


 
 
R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Brod Moravice Školska 3
51312 Brod Moravice
Tajana Jauk Mance
2. OŠ Fran Krsto Frankopan Kralaj Tomislava 12a
51301 Brod na Kupi
Ivan Jakšinić
3. OŠ Ivana Gorana Kovačića

   PŠ Crni Lug
Šetalište I. G.Kovačića 2
51300 Delnice
Antonio Crnković
Maja Štimac
Darko Rončević
4. OŠ Petar Zrinski
   PŠ Gerovo
   PŠ Plešce
   PŠ Prezid
   PŠ Tršće
Narodnog oslobođenja 5
51306 Čabar
Vlč. Marijan Žderić
Marijo Stojak
Ivana Šeremet
5. OŠ Ivanke Trohar
   PŠ Lič
   PŠ Vrata
Breg 124a
51322 Fužine
Damir Zagoršćak

6. OŠ Lokve Školska 22
51316 Lokve
Katarina Bertović
Tajana
Jauk Mance
7. OŠ Mrkopalj Školska 2
51315 Mrkopalj
Darko Rončević
8. OŠ Dr. Branimira Markovića
   PŠ Stara Sušica,
   PŠ Stari Laz

Ivana Mažuranića 22
51314 Ravna Gora
Ana Majnarić Radošević

9. OŠ Skrad
   PŠ Kupjak
Školska 2
51311 Skrad
Katarina Bertović
10. OŠ Ivana Gorana Kovačića
   PŠ Jablan
   PŠ Gomirje
   PŠ Moravice
   PŠ Lukovdol
   PŠ Ljubošina
   PŠ Severin na Kupi
   PŠ Senjsko
   PŠ Veliki Jadrač

Kralja Tomislava 18
51326 Vrbovsko
Šimun Dujmović
Mladen Špehar

KASTAVSKI DEKANAT

R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Milan Brozović Skalini istarskog tabora 3
51215 Kastav
s. Vesna Lagetar
Sanja
Jelenčić (zam. Martina Marijanović)
Iva Leš
2. OŠ Klana Zatrep 5
51217 Klana
Ana Ribarić
3. OŠ Kantrida

   PO Dječja bolnica Kantrida
Izviđačka 9
51000 Rijeka
Anđela Žugaj Mišić
Natalija Brusić Botić 
vlč. Jaroslaw Wilczynski
4. OŠ Pehlin Pehlin 34
51000 Rijeka
Bosiljko Rajić
s. Gabrijela Ikić
5. OŠ Srdoči Ante Modrušana 33
51000 Rijeka
Margareta Jagatić Gavran
Zrinka Terzić
Anamarija Filipović
6. OŠ Zamet Bože Vidasa 12
51000 Rijeka
Nikolina Marković
Morena V. Ribarić

Karmen P. Sirnik
7. OŠ Sv. Matej Vozišće 13
51216 Viškovo
Vesna Drmić
 Jelena Kustić
Helena Doričić
Tanja Horvat 

 

R.b. Naziv škole Adresa Ime vjeroučitelja
1. OŠ Drago Gervais  Brešca
   PŠ Rupa- Lipa
   PŠ Pasjak
Brešca 1
51213 Jurdani
Karolina Hauptfeld
(zam. Goran Bijelić)
2. OŠ dr. Andrija Mohorovičić

   PŠ Jušići
   PŠ Rukavac
Šetalište Drage Gervaisa 2
51211 Matulji
Marija Keškić
Klara Labinac
Zlatan Kupčak
Hrvoje Mišić
3. OŠ Viktora Cara Emina
   PŠ Brseč
   PŠ Dobreć
   PŠ Mošćenice
   PŠ Tuliševica
9. rujna 4
51415 Lovran
Sanja Hlanuda
Hrvoje Mišić
Gabrijela Adulmar
4. OŠ Rikard Katalinić Jeretov
   PŠ Ičići
   PŠ Veprinac
Nova cesta 53
51410 Opatija
Željka Božić Kučić
Jadranka Tomasić
Natalija Smolčić