9.2.2010
Stručni ispiti


Stručni ispit polažu vjeroučitelji nakon jedne godine rada u školi kao diplomirani kateheta ili teolog.


Dokumenti i programi potrebni za polaganje stručnog ispita (budući da se pravilnici tijekom godina mijenjaju i nadopunjuju, o svim novinama uputno je informirati se na službenim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje!):


PROGRAM STAŽIRANJA VJEROUČITELJA PRIPRAVNIKA

STRUČNI ISPIT OPĆI DIO PROGRAMA

STRUČNI ISPIT LITERATURA ZA OPĆI DIO PROGRAMA

PROGRAM POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VJEROUČITELJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

PROGRAM POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VJEROUČITELJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT/SUSRET


Pisani dio stručnog ispita

Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o osnovnom školstvu (Izmjene i dopune-NN27-93)

Zakon o ustanovama (NN76-93)

Zakon o potvrđivanju ugovora između SS i RH

Zakon o osnovnom školstvu (Izmjene i dopune-NN27-96)


Zakon o osnovnom školstvu
(nn56-90)

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita (NN31-91)


Pravilnik o polaganju stručnog ispita (NN89-95)


Pravilnik o učenicima s teškoćama u razvoju (NN23-91)

Pravilnik o upisu djece u OŠ (NN 13-91)


Pravilnik o polaganju stručnog ispita - NOVI

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika (NN52-95)

Pravilnik o obvezama učitelja (Izmjene i dopune NN76-00)

Pravilnik o obvezama učitelja (NN51-99)


Pravilnik o napredovanju (Izmjene i dopune NN148-99)

Pravilnik o napredovanju (NN89-95)

Pravilnik o normi neposrednog rada (Izmjene i dpoune NN67-00)

Pravilnik o normi neposrednog rada (Izmjene i dpoune NN89-95)

Pravilnik o normi neposrednog rada (NN52-95)

Pravilnik o eksperimentalnim programima (NN40-91)


Pravilnik o vježbaonicama u OŠ (NN40-91)


Pravilnik o stručnoj spremi (NN47-96)

Pravilnik o plaganju stručnog ispita (Izmjene i dopune - NN148-99)


Pravilnik o kalendaru rada (NN35-99)


Pravilnik o darovitim učenicima (NN34-91)

Pravilnik o broju učenika (NN74-99)