11.3.2010
Srednja škola
Dnevne pripreme za izvođenje nastave

 
U ovom pregledu možete izabrati neke od dnevnih priprema koje su izradili 
naši srednjoškolski vjeroučitelji.

 

 
Pripreme prema razredima: 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.

 1. razred srednje škole:

 
- Brojne religije, jedan Krist 
- Deset zapovijedi-moralna poveznica židovstva i kršćanstva
- Oblici religioznosti
- Ponuda srece u novim religioznim pokretima
 - Odnos Crkve prema nekrscanskim religijama
- Razumijevanje biblijske poruke
- Prilog uz pripremu Razumijevanje bibl. poruke
- Biblija- pisana riječ Božja 
- Biblijski govor o Bogu
- Islam
- Bog se otkriva čovjeku-Objava i Sveto pismo

- Bog se otkriva čovjeku

- Prvi izvještaj o stvaranju
- Drugi izvještaj o stvaranju
-Isus Krist - povijesna osoba

 
 2. razred srednje škole

 
- Prva stoljeća Crkve - 56 KB
-- upitnik.tif - 3983 KB   
-- listic.tif  - 263 KB   
  -- prilog 4.tif - 841 KB
-- «BIJAHU POSTOJANI U NAUKU APOSTOLSKOM...» - str1 - 20 KB
-«BIJAHU POSTOJANI U ZAJEDNIŠTVU...» - str2 - 21 KB
-- «BIJAHU POSTOJANI U LOMLJENJU KRUHA...» - str3- 20 KB
 
- Vjernici laici u Crkvi-poziv i poslanje
- Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
- Kršćanski progoni
- Službe i karizme u Crkvi
- Tablica uz pripremu - sekte
- Život prve Crkve
 - Marija - uzor vjere i Majka Crkve
- Povijest Crkve - Alojzije Stepinac
Molitva Crkve - osobna i zajednička
- Ponuda sreće u novim religioznim pokretima
- Marija - majka i uzor Crkve
- Sakramenti kršćanske incijacije

- ULOGA I ZNAČENJE PAPINSTVA ZA CRKVU


 

 3. razred srednje škole

 
- Čovjekov život i njegovo dostojanstvo
Vrednovanje čovjeka kao muškarca i kao žene
Gospodinu Bogu svom se klanjaj
Potvrda
Kristov zakon ljubavi
- Prisutnost zla i grijeha u čovjeku i svijetu
 

 4. razred srednje škole

 
Briga za zajedničko dobro