20.9.2013
DV Snjeguljica u Rijeci - prigodni materijali
Multikulturna priredba u suradnji sa Židovskom zajednicom u Rijeci
Ovdje donosimo prigodne materijale s pripredbe održane u DV Snjeguljica u cilju promicanja međureligijskog i međukulturnog dijaloga.