1.7.2019
Srednje škole u šk. god. 2019./2020.

 
Dekanati:

PRVOSTOLNI DEKANAT

R.b. Naziv škole  Adresa Ime vjeroučitelja
 1.  Ekonomska škola Mije Mirkovića Ivana Filipovića 2,
51000 Rijeka
Tanja Knežević Pecotić
Vinko Marijanović

 2.  Elektroindustrijska i obrtnička škola Kralja Zvonimira12,
51000 Rijeka
Marijana Medanić 
 3.  Gimnazija Andrije Mohorovičića  Frana Kurelca 1,
51000 Rijeka
 
Marijana Glavić
 4.  Prirodoslovna i grafička škola  Vukovarska 58,
51000 Rijeka
 

Josip David Nemir

 5.  Prometna škola  Jože Vlahovića 10,
51000 Rijeka 
 
Melita Veber Dragović 
 6.  Prva riječka hrvatska gimnazija  Frana Kurelca 1,
51000 Rijeka
Diana Negovetić
 7.  Glazbena škola I.M. Ronjgova  Laginjina 1,
51000 Rijeka
Marijana Glavić
 8.  Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti Vukovarska 62,
51000 Rijeka

Boris Barbarić

Josip David Nemir

 9.  Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo  Zvonimirova 12,
51000 Rijeka
 
Ivana Kamenar Borčić  
10.  Srednja talijanska škola Rijeka
 - Scuola media superiore Italiana Fiume
Erazma Barčića 6,
51000 Rijeka
Katica Dessardo 
11.  Strojarska škola
 za industrijska i obrtnička zanimanja
 
Jože Vlahovića 10,
51000 Rijeka
Melita Veber Dragović 
12.  Strojarsko-brograđevna škola
 za industrijska i obrtnička zanimanja 
Braće Branchetta 11a,
51000 Rijeka
 
Marijana Medanić 
13.  Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Vukovarska 58,
51000 Rijeka
 
Emanuel Crnjac
14.  Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci  Stane Vončine 1a,
51000 Rijeka
Ana LacoR.b. Naziv škole  Adresa Ime vjeroučitelja
 1.  Graditeljska škola za industriju i obrt Podhumskih žrtava 4,
51000 Rijeka
Emanuel Crnjac
 2.  Građevinska tehnička škola, Rijeka
Podhumskih žrtava 4,
51000 Rijeka
Anita Baričević Smilović
 
 3.  Medicinska škola u Rijeci Ljudevita Gaja 2,
51000 Rijeka
Ines Turković
Miroslav Radić
 4.  Prva sušačka gimnazija u Rijeka Gajeva 1,
51000 Rijeka

Marin Miletić

 5.  Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Šetalište XIII. divizije 75,
51000 Rijeka
Ana Laco
 6.  Opća gimnazija s pravom javnosti (privatna) Šetalište XIII. divizije 68,
51000 Rijeka
  -  
(nema vjeronauka)